Muziek op wielen, in lijn met leerprogramma in het basis onderwijs.

 

Leerprogramma wereldoriëntatie (WO)

Ons programma past binnen de wereldoriëntatie (maatschappij), binnen het sociaal-culturele verschijnsel.

 • Kleuters herkennen het anders zijn van mensen.
 • Ze beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen.

Overkoepelende doelstelling

 • Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier en elders, vroeger en nu.
 • Kinderen uiten hun verwondering over het ongrijpbare, het goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende in de wereld.
 • Kinderen beleven een intense verbondenheid met de wereld.
 • Kinderen leven waarde gericht.
 • Kinderen werken samen.

Mens en levensonderhoud

 • Kinderen zien dat mensen moeten zorgen voor hun dagelijks bestaan.
 • Kinderen beseffen dat welvaart ongelijk verdeeld is.

Mens en zingeving

 • Kinderen kunnen illustreren dat mensen van elkaar verschillen op allerlei gebied.

Mens en het muzische

 • Kinderen zijn gevoelig voor en genieten van de muzische expressie in hun omgeving.

Mens en samenleving

 • Kinderen ontdekken dat groepen van mensen in een land van een andere cultuur op een andere manier samen leven.

Mens en natuur

 • Kinderen zien in dat mensen, dieren en planten een grote verscheidenheid in kenmerken vertonen.
 • Kinderen ontdekken dat er tussen mensen onderling, dieren onderling en planten onderling veel gelijkenissen bestaan.
 • Kinderen ervaren en zien in dat het weer kan verschillen naar plaats en tijd.

 

Leerprogramma Muzikale opvoeding (MO)

In de actieve omgang met klank en muziek leert het kind zijn innerlijke leven te verrijken.

Muzikale opvoeding wil kinderen stimuleren om

 • De expressieve waarde van klank en muziek via de eigen muzikale mogelijkheden te verkennen.
 • De mogelijkheden van klank en muziek als muzikale communicatiemiddelen verkennen.
 • Klank en muziek in de wereld verkennen.

Dit leidt tot de volgende kerndoelen:

 • De muzikale expressievormen (vocaal en instrumentaal musiceren) speels en onbevangen exploreren.
 • De omgang met klank en muziek als muzikale communicatiemiddelen verfijnen.
 • Muzikale ervaringen en emoties op een persoonlijke manier verwerken.
 • Zich ervaringsgericht op klank en muziek in de wereld oriënteren.

Muzikale opvoeding zorgt integraal voor een gevarieerd aanbod van muzikale activiteiten (luister-, improvisatie-, klank-, ritme-, dans- en bewegingsspellen).

Dit doen we aan de hand van musiceren met stem en voorwerpen, luisteren, bewegen en kinderen doen nadenken. Oudere kinderen kunnen dit ook leren noteren en door het zelf ontwerpen van klank en muziek.

Omgaan met klank en muziek door vijf verschillende invalshoeken om muziek beter te ervaren en begrijpen via een actieve omgang met klank en muziek in de leeractiviteiten:

 • Vanuit klankeigenschappen en muzikale aspecten;
 • Vanuit structuur en vorm;
 • Vanuit specifiek communicatie proces;
 • Vanuit een extra muzikaal communicatieproces;
 • Vanuit cultureel bepaalde kenmerken.

Naar een streefdoel van muzikale opvoeding in de basisschool, namelijk de kinderen verwerven een persoonlijke en kritische omgang met klank en muziek.

Enkele voorbeelden:

 • Kinderen worden gegrepen door de emotionele kracht van muziek (het gevoelsmatige element).
 • De kinderen controleren op welke plaats in het lied een melodisch motief wordt herhaald (cognitieve element).
 • De kinderen leren een ritmisch ostinato klappen (het motorische element).
 • De kinderen zingen enthousiast een lied en ervaren de groepsdynamiek (het sociale element).
 • De kinderen ervaren dat je met muziek bepaalde emoties kunt uiten die je moeilijk onder woorden kunt brengen (het spirituele element).

Muzikale opvoeding blijft niet beperkt tot het zingen van een lied of een stukje muziek beluisteren. Een gevarieerde benadering waarin kinderen hun eigen omgang met klank en muziek vanuit verschillende invalshoeken leren begrijpen, geeft muzikale opvoeding een bijzondere meerwaarde.

Muziek en bewegen vormen een hechte band. Ook in de muzikale opvoeding komen beiden uitdrukkelijk aan bod.

 

Vraag vrijblijvend meer inlichtingen of een boeking via de pagina Contact op www.muziekopwielen.be.